• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

     Değerli Adana İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları, Derneğimize Web Sayfası üzerinden üyelik işlemleri büyük bir hızla devam etmektedir.
 
     Derneğimizin Daha İyi Bir Konuma Gelebilmesi,
Öğnecilerimize Ve Sizlere Daha İyi Bir Hizmet Verebilmemiz İçin
Bütün Mezun Ve Mensuplarımızın Katılımlarını Ve
Hepimize Ait Olan Derneğimizde Söz Sahibi OLMALARINIZI BEKLİYORUZ.

İHSANİDER YÖNETİM KURULU

 


Namaz Vakitleri
Adana Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Bir insana yapılacak en büyük kötülük, ona umut verip sonra hiçbir şey olmamış gibi gitmektir. Friends
Sponsorlarımız
İslam Barış Dinidir.

 

İSLAM BARIŞ DİNİDİR

 

- Masum çocukların çığlıkları ve duaları gökyüzünü kapladı
 

- En katı yürekler bile çatladı

 

Bölgemizi yakından ilgilendiren İsrail- Filistin savaşı, Rusya-Ukrayna savaşını 
adeta unutturdu. Kan ve göz yaşı ile sulanan Gazze topraklarından yükselen 
masum çocukların çığlıkları ve duaları gökyüzünü kapladı.

 

ALLAH'IN RESUL'Ü KİMSEYE ZULMETMEDİ
 

Allah'ın Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) de savaştı, ama kimseye zulmetmedi. 
Amacı, yurdunu korumaktı. Mekke'yi fethettiğinde de,  İslam dininin barış ve 
sevgi dini olduğunu -gönülleri fethederek- hiç kılıç kullanmadan isbat etti. 
Türk Milleti de yaptığı savaşlarda,  Allah'ın Resulü'nün yolundan giderek; 
sivil halkı hiç katletmedi. Ekili-dikili arazilere, mabetlere zarar vermedi. 
Hele çocuklara ve kadınlara hiç dokunmadı. Din ve ırk ayırımı da yapmadı.
 
İSLAM BARIŞ DİNİDİR

 

 'Barış'  ve  'Allah'a teslim olmak' anlamlarını taşıyan İslam Dini, bilindiği üzere
 Hz. Adem'den bu yana gelen bütün İlahi dinlerin aslıdır.
 Tevrat, Zebur ve İncil'in tahrif olmasından sonra Cenab-ı  Allah, Hz. Muhammed (s.a.v)'i Resul olarak seçti ve Kur'an-ı Kerim'i indirdi.  Hicr Suresi, 9. ayet-i kerimede, ''Kesin olarak bilesiniz ki, bu kitabı kuşkusuz biz indirdik  ve onu mutlaka koruyan da biziz.''  buyurarak; Tevrat, Zebur ve İncil'in başına gelen tahrifat gibi, Kur'an-ı Kerim'in de başına gelmeyeceğini; yani eksilme, değişme, bozulma  gibi hallerin, kıyamete kadar olmayacağının garantisini verdi.

 

EN KATI YÜREKLER BİLE ÇATLADI
 

Yahudiler'in, hiç bir anlam ve derinliği olmayan, insan eliyle yazılmış tahrif olan bir Tevrat'ın peşinden gitmeleri, kin ve nefretle, acımasız bir şekilde savaş hukukuna aykırı olarak, kundaktaki bebekleri bile öldürmeleri, İslam  Dini'nin ne yüce bir din olduğunu, tekrar gözler önüne serdi. Bütün dünya, Filistinli çocukların İslam'ı nasıl özümsediklerini, Allah'a nasıl teslim olduklarını ve duaları ile en katı yürekleri bile nasıl çatlattıklarını gördü.  
Ama, ilmin ve teknolojinin geliştiği 21. asır'da, hala akıl tutulması yaşayan Yahudiler, Tevrat'ın tahrif edildiğini bir türlü anlayamadı. Yahudilerin ve Hıristiyan'ların İçinde elbette iyi insanlar vardır. Zaten onlar, bu vahşi katliama tepki göstermektedir. 
İlginç olan; Yahudiler İncil ve Kur'an-ı Kerim'i, Hırıstiyan'lar da Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'i kabul etmez.  Ama Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed (s.a.v.) den önceki bütün Resul ve Nebi'lere inanmamızı emreder. Üstelik Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim'de hala ortak ayetler mevcuttur.  Ayrıca, Mecusiler 'Avesta' dan, Hindular ise
'Veda' dan başka bir kitaba inanmazlar ve saygı göstermezler. 
Cenab-ı Hak, Maide Suresi 48. Ayet-i Kerime'sinde, (Resulüm!) '' Sana bu kitab-ı 
hak olarak indirdik. Bu kitap, ondan evvelkileri tasdik eder ve onu denetleyip, güvenirliğini sağlar.......'' Nahl Suresi, 64. Ayet-i Kerime'de ise, ''Biz bu Kitab-ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun 
diye indirdik'' buyurmaktadır. 

 

BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİN TEMELİ
 

Tahrif olmuş Tevrat'ın Tesniye bölümünde (20: 10-14); '' Bir kente
saldırmadan önce, kent halkına barış önerin. Barış önerinizi benimser, 
kapılarını size açarlarsa, kent'te yaşayanların tümü sizin için angaryasına 
çalışacak, size hizmet edecekler. Ama barış önerinizi geri çevirir, sizinle 
savaşmak isterlerse kenti kuşatın. Tanrı'nız Rab, kenti elinize teslim edince,
orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin. Kadınları, çocukları,
 hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız Rab'bin size
verdiği düşman malını kullanabilirsiniz.'' 
Yeramya bölümünde (51:20-23);  '' Sen benim savaş çomağım, savaş silahımsın.
Ulusları parçalayacak, krallıkları yok edeceğim seninle. Seninle atlarla binicilerini,
savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim. Erkeklerle kadınları, gençlerle
yaşlıları, delikanlılarla genç kızları, çobanla sürüsünü, çiftçiyle öküzlerini, 
valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim.'' 
Yine Tesniye bölümünde (11: 24-25) ; '' Ayak tabanınızın basacağı her yer
sizin olacak; sınırınız çölden ve Lübnan'dan, ırmaktan, fırat ırmağından
garp denizine kadar olacaktır. Önünüze kimse duramayacak; Allah'ınız Rab, 
size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu, ayak basacağınız bütün diyar
 üzerine koyacaktır'' şeklindeki uydurulmuş Tervrat ayetleri, Büyük İsrail Projesinin temelini  oluşturdu.

 

ALLAH'IN GÖRÜNMEYEN ORDULARI
 

İslam da savaş var mıdır ?  Elbette canı, malı, aklı, nesli ve namusu korumak için
savaşa izin verilmiştir.  Bakara Suresi 216 'da, ''Hoşunuza gitmesede
savaş size farz kılındı. Hoşlanmadığınız bir şey  sizin için hayırlı olabilir. Hoşlandığınız bir şey de sizin için  kötü olabilir. Gerçeği Allah bilir, siz bilemezsiniz. '' buyurmaktadır.
Bakara Suresi 190 da,  ''Size karşı savaş açanlara, siz de
 Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. ''  Bakara 192 de, ''Eğer onlar, (savaştan) vazgeçerlerse (şunu iyi bilin ki) Allah Gafur ve Rahimdir.'' Bakara 193 de, '' Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.'' buyurmaktadır.
Allahın Resulü Hz. Muhammed (s.a.v),  Arab ve Yahudi kabilelerinden oluşan 
düşmanlara karşı,  Medine'de yapılan Hendek Savaşında, tıpkı Gazze halkı gibi
 sıkışıp kalmıştı. Savunma amaçlı yapılan bu savaşla ilgili Cenab-ı  Hak, 
Ahzab suresi 9. Ayet-i Kerimesinde;  '' Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. 
Üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve 
göremediğiniz bir ordu göndermiştik.  Allah bütün yaptıklarınızı görmekte idi.'' 
 Ahzab 10' da; ''............korkudan  gözler kaymış, yürekler ağızlara 
 gelmişti; bu  esnada,  Allah hakkında olmadık zanlara kapılmakta idiniz.''
  Ahzab 11' de ise; '' İşte o zaman mü'minler büyük bir imtihan geçirdiler ve 
adamakıllı sarsıldılar.'' buyurmaktadır. 

 

FİLİSTİN HALKI VE DÜNYA MÜSLÜMANLARININ İMTİHANI
 

Şu an,  Filistin halkı ve dünya müslümanları, aynı şekilde derin bir imtihandan 
geçmektedir. Cenab-ı Hak, Enbiya Suresi 35. Ayet-i Kerime'sinde; ''Her nefis ölümü tadacaktır.
Biz sizi, gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şerle de, hayırla da imtihan ediyoruz. 
Sonunda zaten bize döneceksiniz.'' Muhammed Suresi 31. Ayeti Kerimesinde,
'' Gerçek şu ki, içinizden cihad edenleri ve sabredenleri ayırt edinceye; söz ve 
davranışlarınızdaki samimiyetinizin doğruluğunu ortaya çıkarıncaya kadar, biz sizi sınamaya devam edeceğiz.'' Ali İmran Suresi 186 da,  '' Mallarınız ve canlarınız 
hususunda mutlaka imtihan edileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden bir çok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve günahlardan sakınırsanız, elbette bu davranış, yapılmasında azimli ve kararlı olunması gereken en mühim işlerdendir'' buyurması ve buna benzer diğer ayet-i kerimeler, her an imtihandan geçtiğimizin delilidir. Duamız;  Ahzab Suresinin 9. Ayeti Kerimesinin katliama maruz kalan Filistin halkı ile zulüm altındaki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin lehine gerçekleşmesi ve İslam ülkelerinin çetin imtihanlarının başarı ile sonlanmasıdır. 

 

YERYÜZÜNÜN VARİSLERİ VE ÜMMETLERİN ECELİ
 

Sonuç olarak,  Allah Teala yeryüzünü ıslah etmek, düzeni, huzuru ve adaleti hakim kılmak için, bazı salih kullarına inşallah görev ve imkan verecek, zulmeden zalimler, yeryüzünden silinecektir. 
Daha önceki yazılarımda belirttğim gibi, o iyi kullar  inşallah Türkler olacaktır. Kötülüğün sürekli olarak payidar olamayacağını; iyiliğin asıl olduğunu ve hakimiyetin eninde sonunda iyilerin olacağınına dair,  Enbiya Suresi 105. Ayet-i Kerimesinde Cenab-ı Hak, '' Andolsun Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da; ' Yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır' diye yazmiştık.'' buyurması, şüphesiz,  Müslümanlara bir müjde, Yahudi, Hırıstiyan ve batıl olan diğer din sahiplerine karşı  bir uyarıdır. 
 '' Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar,  
ne de bir an ileri gidebilirler.'' (Araf Suresi 34)


15.Kasım.2023
Yalçın KARTAL
Araştırmacı-Yazar

KAYNAK:
Kur'an'ı Kerim
Tevrat
Vikipedi
Ortak Ayetler (Zakir Barutçu)Yalçın KARTAL
Okunma Sayısı: 358


3.235.20.185
YAZARIN DİĞER YAZILARI

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Nurgul Bakir Unaldi
Ingiltereden kucak dolusu selamlar 1994 Adana imam hatip lisesini bitirdim. Adim Nurgul. Daha sonra Marmara ilahiyat vede Lancaster universitelerini bitirip bir sure öğretmenin olarak calistim. Halen ingilteredeyim.. Derneginizi ve calismalarinizi bugun ogrenmek nasip oldu. Calismalarinizda basarilar dilerim. Selamlar

Hayrullah KARADEMİR
Öğretmenlik Hayatımda, ilk görev yerim. O kadar çok sevdiğim ve 32 sene Çalıştığım ve sağlık nedenlerimle ilgili olarak 2018 Eylül ayında kendi isteğimle emekli olduğum GÜZEL MESLEĞİMİ çok ama çok sevdiren ,bu kadar Güzel ÖĞRENCİLER,ÖĞRETMENLER İDARECİLER PERSONEL VE VELİLERİMİZ Olabileceği doğruyu söylemek gerekirse aklımdan geçmiyordu.Ama gel gör ki hayalimden bile geçirmediğim bu güzellikleri Özellikle ADANA İMAM HATİP LİSESİNDE Hakkal yakin gördüm yaşadım. Başta TÜM DERSLERİNE GİRDİĞİM GİRMEDİĞM ÖĞRENCİLERİMİZE olmak Üzere Kıymetli Meslekdaşlarıma , İdarecilerime personel ve Velilerimze Sevgiler saygılar sunarım.Bu Fani Alemden Dar-ı Bakiye İrtihal edenlere Yüce Rabbimden Rahmet dliyorum Mekanları CENNET olsun . Böyle Bir DEĞERLİ HİZMETİ BİZLERE SAĞLAYAN İHSANİDER İHL mezunları Derneği Yönetimini Başkanından üyelerine kadar ayrı ayrı Tebrik ediyorum ALLAHIM RAZI OLSUN hepinizden ...Büyük bir hizmet bilesniz....Hayrullah KARADEMİR emekli Meslek dersleri öğretmeni..

Mehmet gören
Allah'ın slm özerimize ols 12 G sınıf Mehmet gören Ardıç hocam beni ağlattı . Site güzel olm.devamini dileğiyle tşk.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

Adana İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği - İhsanider

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top